Plyn

Či už ide o varenie, kúrenie alebo ohrev teplej vody, plyn predstavuje spolu s elektrinou určite najkomfortnejší zdroj energie. Plyn je surovina, ktorá k vám prúdi potrubím z ocele alebo polyetylénu. V budove môžu byť použité aj medené alebo viacvrstvové potrubia.